JEDYNA TAKA KONFERENCJA
O WHISTLEBLOWINGU

Zbuduj bezpieczną i nowoczesną organizację
opartą na dialogu i zaufaniu!

zapisy wkrótce
arrow

8 grudnia 2022
ONLINE
‍wstęp bezpłatny

+1k

uczestników dwóch poprzednich edycji konferencji

96%

uczestników oceniło konferencję dobrze i bardzo dobrze

91%

uczestników wyraziło chęć udziału w kolejnych edycjach konferencji

15

firm okazało zaufanie i zostało partnerem konferencji
WHISTLEBLOWING SUMMIT

IDEA

To już III. edycja konferencji stworzonej do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz networkingu. To przestrzeń, w której rodzą się wyjątkowe rozmowy, dzięki którym możemy zmieniać na lepsze nasze organizacje.

Aktualnie jesteśmy jedną z największych konferencji tego typu w Polsce, a plany na tę edycję to pokazanie tematu ochrony sygnalistów w szerszej, międzynarodowej perspektywie.
zapisy wkrótce
WHISTLEBLOWING SUMMIT

DLA KOGO

Wydarzenie jest dla poszukujących wiedzy na temat skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu dla sygnalistów, dla przedsiębiorców dokonujących przeglądu lub rozbudowy istniejących polityk i procedur w firmach.

Wiedza przekazana podczas konferencji będzie użyteczna w szczególności dla:
— właścicieli firm
— kierowników jednostek publicznych
— audytorów i kontrolerów wewnętrznych
— osób odpowiedzialnych za obszary: HR, prawa, compliance, bezpieczeństwa informacji, systemów IT, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, etyki, itp.
zapisy wkrótce
EKSPERCI I PRAKTYCY

PRELEGENCI

TOMASZ URBANIAK

TOMASZ URBANIAK

Analityk compliance i AML/CFT

Ekspert ds. bezpieczeństwa i wywiadu strategicznego, InSigilo. Pułkownik (rez.), ekspert ds. bezpieczeństwa, dyplomowany analityk compliance i AML/CFT oraz konsultant ds. obsługi sygnalistów. Zarządzał procesami compliance i polityki bezpieczeństwa informacji. Realizował zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, opracowywania planów ewakuacyjnych dla obiektów zagrożonych terrorystycznie, ochroną informacji niejawnych, wdrażania oraz modelowania procedur kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa osobowego. Od 2020 r. prowadzi działalność doradczą jako ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu oraz konsultant ds. obsługi sygnalisty. Prowadzi wykłady na Studiach Podyplomowych UE w Poznaniu.

KRZYSZTOF KRAK

KRZYSZTOF KRAK

Prawnik, ekspert ds. compliance

Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych oraz systemów zgłaszania nadużyć. Prowadzi audyty śledcze i wykonuje analizy podmiotów pod kątem nadużyć i korupcji. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor departamentu analiz odpowiadał za wdrożenie i realizację zadań analitycznych biura w zakresie oceny mechanizmów korupcyjnych i działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez CBA. W Komendzie Głównej Policji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, nadzorował m.in. zadania w ramach analizy i wywiadu kryminalnego.

JAROSŁAW KAMIŃSKI

Adwokat, Associate Partner

Ukończył wydział Prawa i Administracji oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Rennes 1 (Francja). Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prawa handlowego i korporacyjnego, prawa nieruchomości, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. Certyfikowany audytor ISO 27001 i ISO 9001. Z Rödl & Partner związany od 2014 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Autor licznych publikacji.

ANGELIKA CIASTEK-ZYSKA

Dyrektor zes. usług śledczych i zarządzania ryzykiem

Prowadziła projekty śledcze, przeglądy zgodności procedur z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi oraz wdrożenia systemów compliance dla firm. Jest pomysłodawcą i współautorem „Poradnika antykorupcyjnego dla biznesu”, przewodnika „Sygnalista po polsku" oraz narzędzia do diagnozy dojrzałości compliance „PwC Forensic Compass”. Zdobyła nagrodę Instytutu Compliance „Compliance Awards 2020” za rozwiązanie Digital Compliance Platform. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jest  absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego. Posiada kwalifikacje Certified Fraud Examiner a także tytuł Certified Compliance & Ethics Professional – International.

GRZEGORZ MAKOWSKI

Ekspert forum Idei Fundacji Batorego

Doktor habilitowany socjologii, ekspert forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Zajmuje się m.in. zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych. W przeszłości m.in. wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, Collegium Civitas, a także kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Autor książek, artykułów naukowych i tekstów publicystycznych.

RAFAŁ HRYNIEWICZ

RAFAŁ HRYNIEWICZ

Prezes zarządu E-nform

Certyfikowany analityk kryminalny, kontroler wewnętrzny, audytor wewnętrzny w zakresie norm ISO 27001. Ekspert i trener w obszarze whistleblowingu, analizy śledczej oraz przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów. Współautor książek o sygnalistach i pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dedykowanych tej tematyce. Wykładowca na UE w Poznaniu, Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W latach 2018 – 2021 dyrektor operacyjny w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. W latach 2016-2018 w PCBC S.A. zbudował i kierował pionem kontroli wewnętrznej I bezpieczeństwa wewnętrznego. Wcześniej przez prawie 20 lat służył w Policji i służbach specjalnych.

PAWEŁ SAWICKI

Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w KKZ

Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, a także compliance. Ma bogate doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wykrywania nadużyć i ich przeciwdziałaniu. Prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące działań na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku spółki, korupcji i innych nadużyć. Doradza podmiotom w sprawach zgodności korporacyjnej (compliance) i zarządzaniu ryzykami. Wspiera klientów z sektora prywatnego i publicznego w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań whistleblowingowych, wzmacnianiu kultury etycznej organizacji i minimalizowaniu ryzyk prawnych. Jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki sygnalistów, w tym jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Instytucie Compliance (Europejski Uniwersytet Viadrina). Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert, Approved AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Compliance Officer oraz Approved E/S/G Officer.

MICHAŁ OPALA

Senior Counsel, adwokat

Zajmuje się tematyką przestępczości gospodarczej oraz komputerowej. Prowadzi postępowania wyjaśniające w organizacjach, procesy e-discovery, doradza w zarządzaniu incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz compliance. Występuje jako obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonych na wszystkich etapach postepowań karnych. Absolwent studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego na kierunku Cyberbezpieczeństwo i Informatyka Śledcza, Approved Compliance Officer (ACO), członek Association ofCertified Fraud Examiners (ACFE).

KAMIL FURMAN

Legal & Compliance Director

Prawnik i manager (ukończone studia Executive MBA w ABMS –The Open University Of Switzerland), od kilkunastu lat związany z rynkiem inwestycji budowlanych. Dyrektor Działu Prawnego i Compliance w Eurovia PolskaS.A. Od kilku lat pełni funkcję Compliance Officer’a dla wszystkich obszarów aktywności Eurovia (Grupa VINCI Construction) w Polsce. Autor publikacji i prowadzący szkolenia z zakresu zgodności i prawnych aspektów inwestycji. Pasjonat LegalTech, wdraża nowe rozwiązania technologiczne do zarządzania procesami prawnymi i compliance.

ANNA WOJCIECHOWSKA - NOWAK

ANNA WOJCIECHOWSKA - NOWAK

ekspert ds. whistleblowingu

Z wykształcenia adwokat, obecnie biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się etyką biznesu i życia publicznego, problematyką whistleblowingu i ochrony sygnalistów, przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji, korupcji. Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, badań społecznych nad postawami Polaków wobec sygnalizowania nieprawidłowości w miejscu pracy oraz badań jakościowych nad orzecznictwem sądów pracy. Wspiera organizacje przy wdrażaniu whistleblowingu na poziomie procedur, komunikacji wewnętrznej, szkoleń oraz przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Autorka e-learningów, poradników, filmików edukacyjnych. Współpracowała m.in. z Agora, Amica, Abris, Orange, PGE, PKP Energetyka, PKP Cargo, Fundacją Batorego, Polskim Towarzystwem Psychoanalitycznym, KGHM. Prowadzi zajęcia na temat whistleblowingu oraz compliance na studiach podyplomowych w Akademii L. Koźmińskiego, Krakowskiej Akademii Frycza-Modrzewskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wierzy w rozwój, moc relacji międzyludzkich, samosterowność i autonomię osoby w środowisku pracy oraz potrzebę szukania sensu.

Amanda Szeligowska

AMANDA SZELIGOWSKA

trener, coach i psycholog biznesu

Z wykształcenia politolog, z zamiłowania i pasji trener, coach i psycholog biznesu. Specjalizuje się w zrównoważonym rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu CSR. Towarzyszy firmom w procesach transformacyjnych i procesach twórczych. Absolwentka Futures Studies – Studia, których celem jest prognozowanie prawdopodobnych układów zdarzeń gospodarczych, społecznych i naukowych oraz projektowanie rozwiązań odpowiadającym tym przemianom. W latach 2019 - 2022 współpracowała z PGE S.A., PKP Energetyka S.A., Agora S.A., PKP Cargo, GSBK Biuro Konstrukcyjne. Współprowadziła szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy zarówno dla kadry menadżerskiej jak i dla pracowników. Współtworzyła szkolenia z zakresu wdrażania whisteblowiegu w organizacjach oraz na temat wysłuchań pracowniczych. W latach 2015 – 2018 związana była z Instytutem Humanites, współtworzyła i prowadziła międzynarodową kampanię społeczną Dwie Godziny dla Rodziny. Pracowała dla sektora prywatnego i dla organizacji pozarządowych oraz sektora publicznego – współpracując m.in. w zespole strategicznym przy Ministrze Edukacji Narodowej. Obecnie współpracuje z Micelio Studio gdzie projektuje doświadczenia, warsztaty oraz procesy rozwojowe i transformacyjne dla organizacji i instytucji. Wspiera organizacje w tworzeniu takich środowisk pracy, które rozwijają potencjał wewnętrzny swoich pracowników.

GOŚĆ

Szczegóły wkrótce

WHISTLEBLOWING SUMMIT

POPROWADZĄ

Na styku prawa i technologii spotkali się dwaj entuzjaści użytecznej wiedzy połączonej z praktycznym podejściem. Poprzez liczne inicjatywy od lat pogłębiają świadomość prawną i etyczną personelu, wskazują organizacjom właściwe narzędzia i rozwiązania techniczne. Pasjonaci, którzy już po raz trzeci poprowadzą Whistleblowing Summit oferując słuchaczom kluczową wiedzę na temat kompleksowej ochrony sygnalistów.
zapisy wkrótce

Rafał Hryniewicz

Jarosław Kamiński

Ekspert ds. whistleblowingu
prezes zarządu E-nform
Adwokat, Associate Partner
Rödl & Partner
8 GRUDNIA 2022

AGENDA

9:00

Otwarcie konferencji

Rafał Hryniewicz, Jarosław Kamiński
plus icon
9:10
microphone

Key Note

Gość specjalny
plus icon
9:30
Kamil Furman

Panel I: Prawna ochrona sygnalistów – fakt czy iluzja

Moderator: Kamil Furman (Eurovia)
plus icon
9:32
microphone

Istota prawnej ochrony sygnalistów w polskiej ustawie/projekcie

Gość
plus icon
9:54

Czy nowe prawo nadąża za realiami? Kilka słów o ryzykach związanych z przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Krzysztof Krak
plus icon
10:16
microphone

Nowe prawo okiem sygnalisty

Sygnalista
plus icon
10:38
microphone

Q & A - pytania od uczestników

W dyskusji udział wezmą paneliści i moderatorka panelu I
plus icon
11:00
coffee

Przerwa kawowa

11:10

Panel II: Whistleblowing - niewykorzystany potencjał. Jak budować kulturę speak-up w organizacji

Moderator: Grzegorz Makowski (Fundacja Batorego)
plus icon
11:12
Amanda Szeligowska

Dylematy sygnalisty. Perspektywa psychologa

Amanda Szeligowska (Micelio Studio)
plus icon
11:34
Anna Wojciechowska

Budowa kultury Speak Up z perspektywy praktyka

Anna Wojciechowska (Ethics Consultants)
plus icon
11:56
microphone

Temat w trakcie ustalania

Gość w trakcie ustalania
plus icon
12:18
microphone

Q & A - pytania od uczestników

W dyskusji wezmą udział paneliści i moderator panelu II
plus icon
12:40
salad

Przerwa lunchowa

plus icon
12:50

Panel III: Systemy whisteblowingowe okiem praktyków - cz. I

Moderator: Angelika Ciastek-Zyska (PwC)
plus icon
12:52
microphone

Jak zachęcić pracowników do korzystania z systemu whistleblowingowego - komunikacja to nie wszystko.

Katarzyna Makowska i Krzysztof Busz (Impel Business Solutions)
plus icon
13:14

RODO w ochronie sygnalistów – o czym pamiętać?

Jarosław Kamiński (Rödl & Partner)
plus icon
13:36
microphone

Bezpieczeństwo systemów whistleblowingowych okiem praktyków

Gość w trakcie ustalania
plus icon
14:08
microphone

Case study

Gość
plus icon
14:30
microphone

Q & A - pytania od uczestników

W dyskusji wezmą udział paneliści i moderator panelu III
plus icon
14:50
coffee

Przerwa kawowa

plus icon
15:10

Panel IV: Systemy whisteblowingowe okiem praktyków - cz. II

Moderator Paweł Sawicki (KKZ) 
plus icon
15:12

Działania następcze - strach się bać?

Michał Opala (SKS)
plus icon
15:34

Błędy w analizie informacji w kontekście działań następczych

Rafał Hryniewicz (E-nform)
plus icon
15:56

Sztuka prowadzenia dialogu z sygnalistami

Tomasz Urbaniak (InSigilo)
plus icon
16:18
microphone

Narzędzia wspierające śledztwa wewnętrzne

Gość
plus icon
16:50
microphone

Q & A - pytanie od uczestników

W dyskusji wezmą udział paneliści i moderator panelu IV
plus icon
17:20

Zakończenie konferencji

Rafał Hryniewicz, Jarosław Kamiński
plus icon

OPINIE

Przeczytaj co o konferencji Whistleblowing Summit napisali nasi uczestnicy

Dużo różnych perspektyw, wiele spojrzeń na problem sygnalistów. Bardzo fajnie omówiony czynnik ludzki w całym procesie ochrony sygnalistów. Wielkie dzięki za tę sporą dawkę wiedzy. Na pewno wrócę na kolejne edycje.

check icon

Uczestnik anonimowy

Opinia po I edycji

Konferencja była bardzo dobrze przygotowana pod względem technicznym i merytorycznym. Osoba tworząca listę prelegentów z pewnością miała dobre wyczucie jakich sprowadzić ekspertów związanych z tematem whistleblowingu pracujących w różnych organizacjach i agencjach.

check icon

Uczestnik anonimowy

Opinia po II edycji

Konferencja przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Wysoki poziom wystąpień równał się z wysokim poziomem technicznym wydarzenia. Nie znajduję podobnych branżowych wydarzeń na rynku. Gratulacje dla organizatorów.

check icon

Uczestnik anonimowy

Opinia po II edycji
ZOBACZ JAK BYŁO

GALERIA

PARTNERZY

STRATEGICZNI

zostań partnerem
PARTNERZY

MERYTORYCZNI

PARTNERZY

MEDIALNI

MASZ PYTANIA

NAPISZ DO NAS