Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Tematyka

PrintMailRate-it

 

WHISTLEBLOWING SUMMIT 2020 to wyjątkowe pod względem merytorycznym i praktycznym wydarzenie dedykowane wszystkim osobom poszukującym użytecznej wiedzy na temat skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu dla sygnalistów zapewniającego dbałość o właściwe relacje międzyludzkie w organizacji oraz uwzględniającego wymogi unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i najlepszych praktyk w tym zakresie

 

 

W trakcie WHISTLEBLOWING SUMMIT 2020 poruszone zostały zagadnienia z obszaru prawa, technologii, zarządzania, w tym m.in. dotyczące bezpieczeństwa systemów whistlebowingowych oraz przetwarzania danych osobowych w tych systemach

 

 

Panel I
 
Skuteczne wdrożenie i zarządzanie systemem whistleblowingowym
 
Zakres tematyczny:
- wymogi prawne dot. systemów dla sygnalistów
- elementy decydujące o skuteczności systemów whistleblowingowych
- najczęstsze błędy we wdrażaniu systemów
 
 
Paneliści, czyli eksperci z zakresu:

- whistleblowingu
- compliance
- prawa

 

Panel III
 
Efektywne przetwarzanie informacji w systemach whistleblowingowych
 
Zakres tematyczny:
- rodzaje informacji prawnie chronionych, które mogą być przetwarzane w systemach whistleblowingowych
- jak zarządzać danymi osobowymi w systemach dla sygnalistów zgodnie z prawem
 
 
Paneliści, czyli eksperci z zakresu:
- IT (w tym cybersecurity)
- bezpieczeństwa organizacji
- prawa
Panel II
 
Bezpieczeństwo systemów whistleblowingowych
 

 Zakres tematyczny:
- słabe i mocne strony poszczególnych kanałów przekazywania informacji o nieprawidłowościach
- największe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji i sposoby im przeciwdziałania
 

Paneliści, czyli eksperci z zakresu:

- Cybersecurity
- bezpieczeństwa organizacji
- prawa


Panel IV
 
Wdrożenia systemów whistleblowingowych
- case studies
 
Zakres tematyczny:
- praktyczne przykłady wdrożeń systemów whistleblowingowych w różnego typu organizacjach uwzględniające aspekty prawne, technologiczne i organizacyjne
 
 
Paneliści, czyli eksperci z zakresu:
- przedstawiciele organizacji odpowiedzialni za wdrożenie systemów zgłaszania nieprawidłowości